Om lid te kunnen worden, moet de zwemmer slagen voor een test. De testmomenten zijn beschikbaar op de activiteitenkalender. Op basis van deze test wordt de zwemmer ingedeeld in een van de groepen van de zwemschool of van de competitie. De gegevens van de zwemmer kunnen doorgeven via dit inschrijvingsformulier.

Vooraleer ingeschreven te kunnen worden als lid, dient het inlichtingenformulier ingevuld en ondertekend te worden. Om aan officiële wedstrijden te kunnen deelnemen, moet een competitiezwemmer een medisch attest kunnen voorleggen, ondertekend door een arts.

Tarieven lidgeld 2019-2020:

  • zwemschool (september-juni): 275 euro
  • competitie 1 (januari-december): 350 euro
  • competitie 2 (januari-december): 425 euro
  • competitie 3 (januari-december): 475 euro

Bij start in de loop van het seizoen wordt lidgeld berekend op basis van het aantal resterende maanden.
Het 2e en alle volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen een reductie van 15 euro.

Na betaling van het lidgeld ontvangt de zwemmer een lidkaart. Deze lidkaart moet de zwemmer bij zich hebben en kunnen tonen tijdens de training.

Tijdens de training dienen de zwemmers steeds een badmuts van OZEKA te dragen. Elke groep van de zwemschool heeft haar eigen kleur. Deze badmutsen kosten 15 euro, en kunnen bekomen worden via de trainers of bestuursleden. Bij overgang naar een andere groep kan een onbeschadigde badmuts kostenloos ingewisseld worden voor een badmuts van de nieuwe groep.