Om lid te kunnen worden, moet de zwemmer slagen voor een test. De vaste testmomenten zijn beschikbaar op de activiteitenkalender. Voor een individuele test op een ander tijdtip kan u een mail sturen naar info at ozeka punt be. Op basis van deze test wordt de zwemmer ingedeeld in een van de groepen van de zwemschool of van de competitie. De gegevens van de zwemmer kunnen doorgeven via dit inschrijvingsformulier.

Vooraleer ingeschreven te kunnen worden als lid, dient het inlichtingenformulier ingevuld en ondertekend te worden. Om aan officiële wedstrijden te kunnen deelnemen, moet een competitiezwemmer een medisch attest kunnen voorleggen, ondertekend door een arts.

Tarieven lidgeld 2019-2020:

  • zwemschool (september-juni): 275 euro
  • sportzwemmen (september-juni): 275 euro
  • competitie 1 (januari-december): 350 euro
  • competitie 2 (januari-december): 425 euro
  • competitie 3 (januari-december): 475 euro

Bij start in de loop van het seizoen wordt lidgeld berekend op basis van het aantal resterende maanden.
Het 2e en alle volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen een reductie van 15 euro.

Na betaling van het lidgeld ontvangt de zwemmer een lidkaart. Deze lidkaart moet de zwemmer bij zich hebben en kunnen tonen tijdens de training.

Tijdens de training dienen de zwemmers steeds een badmuts van OZEKA te dragen. Elke groep van de zwemschool heeft haar eigen kleur. Deze badmutsen kosten 12 euro, en kunnen bekomen worden via de trainers of bestuursleden. Bij overgang naar een andere groep kan een onbeschadigde badmuts kostenloos ingewisseld worden voor een badmuts van de nieuwe groep.

Via de Vlaamse Zwemfederatie VZF zijn alle zwemmers van Ozeka tijdens zwemsportactiviteiten van Ozeka (trainingen, wedstrijden, zweminstuif, e.d.) verzekerd tegen zwemsportongevallen, zie ook het huishoudelijk reglement. Wanneer een zwemmer van Ozeka het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan zal het clubsecretariaat helpen bij het invullen van de ongevalaangifte en moet deze aangifte binnen de 8 dagen opgestuurd worden naar de Vlaamse Zwemfederatie, die het na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij nv ARENA voor verder gevolg.