Een woordje uitleg over de werking van onze zwemschool:

Er zijn 4 niveaus die met een kleur aangeduid worden.

Oranje :

Hierin starten we op initiatie niveau 2 uur per week, met het aanleren van rugwaarts drijven met de armen opwaarts en met het aanleren van een correcte beenslag.

Dit neemt een 2 à 3 maanden in beslag vooraleer we de overgang kunnen maken naar de rugcrawl. Het kind kan dan gemakkelijk zonder hulp van een plank een volledige lengte zwemmen op 1 arm. Ook het gestrekt overhalen wordt geoefend. Op het einde van de lessenreeks kan het kind zonder plank een lengte zwemmen op de rug , waarbij beide armen afgewisseld worden zodra ze naast het lichaam liggen.

Er wordt ook gestart met initiatie van de borstcrawl. Er wordt gestreefd om 25m op benen crawl te zwemmen met een plankje en met ritmisch in- en uitademen.

Op het einde van de lessenreeks moet het kind bij de testen vlot 6 lengtes zwemmen met een specifieke opdracht.

De zwemmertjes leren ook duiken en rond hun lengteaas draaien in het water. Dit wordt in de hogere niveaus verder aangeleerd.

Groen:

In deze groep wordt tijdens 2 keer per week 1 uur, de rugcrawl verder ingeoefend. Er wordt meer aandacht besteed aan de armbeweging, zowel onder als boven water . Op het einde van de lessenreeks kan een globale beweging uitgevoerd worden.

Naast de rugslag wordt de crawl of vrije slag verder ontwikkeld.

Het duiken en draaien rond lengte-en breedte-as in het water wordt vervolmaakt.