Kennismaking- en testmoment nieuwe leden

Kennismakings- en testmomenten voor nieuwe leden:

  • 10.00u – 11.00u: omkleden vanaf 9.45u
  • 11.00u – 12.00u: omkleden vanaf 10.45u

Gelijktijdig worden infomomenten georgeniseerd voor ouders, waarin de werking van de zwemclub voorgesteld wordt.
Mogelijkheid tot inschrijven ter plekke.