Bij wijze van samenvatting geeft het clubbestuur graag volgende kernboodschap mee: OZEKA is een respectvolle club.

Iedereen die bij de vereniging betrokken is, zwemmers, trainers, ouders en sympathisanten tonen steeds respect voor anderen, zowel binnen als buiten de club. Op trainingen leeft iedereen de afspraken ter zake na. Van iedereen wordt inzet verwacht, ook van de trainers. Zo halen we samen het beste uit ieder van ons. Ouders begeleiden hun kinderen tot aan de ingang naar de kleedkamers, waar ze overgedragen worden aan de trainers. Ouders zijn ook welkom als toeschouwer tijdens de trainingen. Wedstrijden zijn het visitekaartje bij uitstek voor de club. We zorgen er dus samen voor dat deze in optimale omstandigheden kunnen verlopen. Iedereen leeft daarom de afspraken inzake inschrijving, het dragen van het clubuniform en de sportieve inzet steeds na. Begeleiding van en naar de wedstrijden en aanwezigheid van ouders en sympathisanten als supporters is een grote steun voor de zwemmers en toont de samenhorigheid binnen onze vereniging. Als ouders wensen te overleggen met trainers of bestuursleden doen ze dat voor of na een training of een wedstrijd, nooit tijdens. Beslissingen van trainers staan evenwel niet open voor beroep of discussie. Heeft u als zwemmer of ouder desondanks toch reden tot ongenoegen die u als klacht wil behandeld zien, verzoeken wij u telefonisch of per e-mail contact op te nemen met een bestuurslid, zodat dit op een rustig moment kan besproken worden. Tot slot: OZEKA is een drugsvrije en geweldloze club. Houden zo.

Documenten:

Ozeka beschikt over een API (aanspreekpunt persoonlijke integriteit), die bereikbaar is via api@ozeka.be:

  • Anne-Mieke Vander Haeghen

Ozeka beschikt over een zorg-coordinator, die bereikbaar is via zorg@ozeka.be:

  • Joke Vander Haeghen