Inschrijving

Om lid te kunnen worden, moet de zwemmer slagen voor een test. De vaste testmomenten zijn beschikbaar op de activiteitenkalender. Voor een individuele test op een ander tijdstip kan u een mail sturen naar info at ozeka punt be. Op basis van deze test wordt de zwemmer ingedeeld in een van de groepen van de zwemschool of van de competitie. De gegevens van de zwemmer kunnen doorgeven via dit aanmeldingsformulier.

Vooraleer ingeschreven te kunnen worden als lid, dient het inlichtingenformulier ingevuld en ondertekend te worden. Om aan officiële wedstrijden te kunnen deelnemen, moet een competitiezwemmer een medisch attest kunnen voorleggen, ondertekend door een arts.

Lidgeld

Logo OK-pas
Lidgelden voor het seizoen 2022-2023

  • zwemschool (september-juni): 250 euro
  • sportzwemmen (september-juni): 250 euro
  • C1 (januari-december): 300 euro
  • C2 (januari-december): 325 euro
  • C3 (januari-december): 375 euro
  • C4 (januari-december): 475 euro

Bij start in de loop van het seizoen wordt lidgeld berekend op basis van het aantal resterende maanden. Het 2e en alle volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen een reductie van 10%.

Ozeka heeft de samenwerkingsovereenkomst OK-PAS (Oudenaardse kansenpas) ondertekend. Het lidgeld van houders van een OK-pas wordt sterk gereduceerd. Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met info@ozeka.be.

Na betaling van het lidgeld ontvangt de zwemmer een lidkaart. Deze lidkaart moet de zwemmer bij zich hebben en kunnen tonen tijdens de training.

Tijdens de training dienen de zwemmers steeds een badmuts van Ozeka te dragen. Elke groep van de zwemschool heeft haar eigen kleur. Deze badmutsen kosten 8 euro, en kunnen bekomen worden via de trainers of bestuursleden. Bij overgang naar een andere groep kan een onbeschadigde badmuts kostenloos ingewisseld worden voor een badmuts van de nieuwe groep.

Verzekering

Via de Vlaamse Zwemfederatie VZF zijn alle zwemmers van Ozeka tijdens zwemsportactiviteiten van Ozeka (trainingen, wedstrijden, zweminstuif, e.d.) verzekerd tegen zwemsportongevallen, zie ook het huishoudelijk reglement. De algemene voorwaarden, de verzekerde waarborgen en de formulieren voor de ongevalaangifte vindt u hier. Wanneer een zwemmer van Ozeka het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan zal het clubsecretariaat helpen bij het invullen van de ongevalaangifte en moet deze aangifte binnen de 8 dagen opgestuurd worden naar de Vlaamse Zwemfederatie, die het na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij nv ARENA voor verder gevolg.