Inschrijving

Om lid te kunnen worden, moet de zwemmer slagen voor een zwemtest. De vaste testmomenten zijn beschikbaar op de activiteitenkalender. Op basis van deze test wordt de zwemmer ingedeeld in een van de niveaugroepen van de zwemschool of van de competitie.
Ten gevolge van de grote interesse moeten we momenteel werken met een wachtlijst, waarop je kan inschrijven via deze link. Beschikbare plaatsen worden toegekend in volgorde van aanmelding op de wachtlijst.

Lidgeld

Logo OK-pas
Lidgelden voor het seizoen 2023-2024

  • zwemschool (september-juni): 250 euro
  • sportzwemmen (september-juni): 250 euro
  • C1 (januari-december): 300 euro
  • C2 (januari-december): 325 euro
  • C3 (januari-december): 375 euro
  • C4 (januari-december): 475 euro

Bij start in de loop van het seizoen wordt lidgeld berekend op basis van het aantal resterende maanden. Het 2e en alle volgende kinderen uit hetzelfde gezin krijgen een reductie van 10%.

Ozeka heeft de samenwerkingsovereenkomst OK-PAS (Oudenaardse kansenpas) ondertekend. Het lidgeld van houders van een OK-pas wordt sterk gereduceerd. Voor meer informatie hierover kan u contact opnemen met info@ozeka.be.

Na betaling van het lidgeld ontvangt de zwemmer een lidkaart. Deze lidkaart moet de zwemmer bij zich hebben en kunnen tonen tijdens de training.

Tijdens de training dienen de zwemmers steeds een badmuts van Ozeka te dragen. Elke groep van de zwemschool heeft haar eigen kleur. Deze badmutsen kosten 10 euro, en kunnen bekomen worden via de trainers of bestuursleden. Bij overgang naar een andere groep kan een onbeschadigde badmuts kostenloos ingewisseld worden voor een badmuts van de nieuwe groep.

Verzekering

Via de Vlaamse Zwemfederatie VZF zijn alle zwemmers van Ozeka tijdens zwemsportactiviteiten van Ozeka (trainingen, wedstrijden, zweminstuif, e.d.) verzekerd tegen zwemsportongevallen. De algemene voorwaarden, de verzekerde waarborgen en de formulieren voor de ongevalaangifte vindt u hier. Wanneer een zwemmer van Ozeka het slachtoffer wordt van een sportongeval, dan zal het clubsecretariaat helpen bij het invullen van de ongevalaangifte en moet deze aangifte binnen de 8 dagen opgestuurd worden naar de Vlaamse Zwemfederatie, die het na controle onmiddellijk zal overmaken aan de verzekeringsmaatschappij nv ARENA voor verder gevolg.