Algemene info over de stage

De presentatie met de info over de stage is online terug te vinden en wel hier