Testmoment voor nieuwe leden op 6/1

Op zaterdag 6 januari zal van 12.30u tot 13.30u een testmoment voor nieuwe leden doorgaan. Er wordt verzameld om 12.15u aan de ingang van het zwembad.
De vrije plaatsen in onze trainingsgroepen zullen toegekend worden aan zwemmers die slagen voor deze test, in de volgorde waarin ze aangemeld zijn op onze wachtlijst. Aanmelden op de wachtlijst kan via deze link.