Vakantie voor zwemschool

Er zal geen training zijn voor de zwemschool op

  • woensdag 1 mei (dag van de arbeid)
  • donderdag 30 mei (O.L.H. Hemelvaart)